Zjevení lyrics song by Root

Here is the song lyric of Root : and you can also sing and watch music video

komnata je do tmy ponoøená,
jen dech spáèù ruší noèní klid.

Najednou však svíce záøí -
tichý smích - a zase je klid.

Dveøe vrznuly - zavál noèní chlad,
temná postav do komnaty vchází.

V èerný rubáš zahalená,
jen oèi jí ve tmì záøí.

Rychlý pohyb - stojí u postelí,
sklání se a šeptá slova smrti.

Vzpøímí se a vztáhne ruce,
dvì živá srdce v pìstích drtí.

Ráno byli nalezeni manželé již mrtvi
- jak zemøeli, nikdo neví.

Øíkalo se, že snad žili v høíchu,
Temnotám že patøili ...!


Other Music Video Related to Root Zjevení

Others Lyrics by Root

Singer Artist Name - Song Title
Root ...Before I Leave lyrics
Root 666 lyrics
Root 7 èerných jezdcù lyrics
Root Abbadon lyrics
Root Afterwards lyrics
Root Aposiopesis lyrics
Root Aralyon lyrics
Root Asmodeus lyrics
Root Astaroth lyrics
Root Autumn lyrics
Root Belial lyrics
Root Belzebub lyrics
Root Black Seal lyrics
Root Casilda's Song lyrics
Root Cesta zkázy lyrics
Root Corabeu lyrics
Root Démon lyrics
Root Dygon - Monstrosity lyrics
Root Endowment lyrics
Root Equirhodont - Grandiose Magus lyrics
Root His Eyes Were Dark lyrics
Root In The Heart Of Darkness lyrics
Root Kargeras lyrics
Root Leviathan lyrics
Root Liber Prohibitus lyrics
Root Loki lyrics
Root Lucifer lyrics
Root Lykorian lyrics
Root Madness Of The Graves lyrics
Root Message lyrics
Root My Name... lyrics
Root Nativity lyrics
Root Necromancy lyrics
Root Old Man lyrics
Root Old Woman lyrics
Root Omen lyrics
Root Píseò pro Satana lyrics
Root Procitnnutí lyrics
Root Procitnutí 2 lyrics
Root Prophet´s Song lyrics
Root Remember me lyrics
Root Rodäxx lyrics
Root Rullbräh lyrics
Root Salamandra lyrics
Root Satan lyrics
Root Soud lyrics
Root Talking Bones lyrics
Root The Birth lyrics
Root The Book lyrics
Root The Curse - Durron lyrics
Root The Faith lyrics
Root The Festival Of Destruction lyrics
Root The Incantation Of Thessalonian Women lyrics
Root The Last Gate lyrics
Root The Message lyrics
Root The Message of the Time lyrics
Root The Mirror Of Soul lyrics
Root The Mystical Words Of The Wise lyrics
Root The Old Ones lyrics
Root The Prayer lyrics
Root The Temple In The Underworld lyrics
Root Then lyrics
Root Theriak lyrics
Root Tree lyrics
Root Trygan - Sexton lyrics
Root Upálení lyrics
Root Voices From...The Wall lyrics
Root Výslech lyrics
Root Why lyrics
Root Zjevení lyrics
Root Znamení lyrics

Root - Zjevení Lyrics © copyright notice

All Root - Zjevení lyrics are property and © copyright of their respective owners.
All Zjevení lyrics provided for educational purposes only.

Generated on 2017-12-17 12:49:23 in under 1 µ seconds