Tworzenie lyrics song by Lux Occulta

Here is the song lyric of Lux Occulta : and you can also sing and watch music video

Po?kn+?em oko opatrznoci
Palec Bo?y stan+? mi w gardle
S?oncem zapalam papierosa
To ja Wszechwiat rozpostar?em
Ja Tworca
Ja Amen
Ja Wybuchem
Ja Panem
Skrzyd?ami kruka krzycze
Bia?ego, bom nieskalany
(Jam) Kart+ Atutow+ i Szczurem i Rydwanem
Nurkuje w ?zy twoje w nadziei
?e wrosne na sta?e w te rane
Zapuszcze korzenie w twoim zw+tpieniu
Ja Wozkiem Niemowlaka
i Ja Karawanem


Other Music Video Related to Lux Occulta Tworzenie

Others Lyrics by Lux Occulta

Singer Artist Name - Song Title
Lux Occulta Apokathastasis lyrics
Lux Occulta Architecture lyrics
Lux Occulta Bitter Taste Of Victory lyrics
Lux Occulta Blessed By The Rain lyrics
Lux Occulta Breathe In lyrics
Lux Occulta Breathe Out lyrics
Lux Occulta Burn lyrics
Lux Occulta Chalice Of The Lunar Blood lyrics
Lux Occulta Ecstasy And Terror lyrics
Lux Occulta Gambit lyrics
Lux Occulta Homodeus lyrics
Lux Occulta Kiss My Sword lyrics
Lux Occulta Library On Fire lyrics
Lux Occulta Love lyrics
Lux Occulta Mane - Tekel - Fares lyrics
Lux Occulta Midnight Crisis lyrics
Lux Occulta Miloct (Ogrod Afrodyty) lyrics
Lux Occulta Missa Solemnis lyrics
Lux Occulta Most Arrogant Life Form lyrics
Lux Occulta Mother Pandora lyrics
Lux Occulta Nocturnal Dithyramb lyrics
Lux Occulta Nude Sophia lyrics
Lux Occulta Opening Of Eleventh Sephirah lyrics
Lux Occulta Pied Piper lyrics
Lux Occulta Sciezka lyrics
Lux Occulta Sweetest Stench Of The Dead lyrics
Lux Occulta The Birth Of The Race lyrics
Lux Occulta The Heresiarch lyrics
Lux Occulta The Kingdom Is Mine lyrics
Lux Occulta The Third Eye lyrics
Lux Occulta Tworzenie lyrics
Lux Occulta Umieranie lyrics
Lux Occulta Upwards To Conquer Heaven lyrics
Lux Occulta When Horned Souls Awake lyrics
Lux Occulta Wojna lyrics
Lux Occulta Yet Another Armageddon lyrics

Lux Occulta - Tworzenie Lyrics © copyright notice

All Lux Occulta - Tworzenie lyrics are property and © copyright of their respective owners.
All Tworzenie lyrics provided for educational purposes only.

Generated on 2018-04-24 12:50:59 in under 1 µ seconds