Op Af Bisterlitiern lyrics song by Asmegin

Here is the song lyric of Asmegin : and you can also sing and watch music video

Et forlorent Stille hviler over disse Lænder
hvor noget forbistret venter i Mulmet hen;
Agtende jeg færder med Værge i Hænder,
skiønt, ved et blot Von om at undgaa dem

Taagen rundt min Lagnad saa svinner;
favnet i Trolddoms infame Intermesso
Forenet i Vondske - alt mig i Hu rinner
Dimensioner hinsides vaares egen Realia

Op af Bisterlitiernets Bund
stiger nu tusindvis af Utøi;
se, Nivlheim-Portens Sund!
De vise har mig saa fortalt;
Naar Malices Yngler danser,
sort de haver Lagnaden malt

Min Kløgt forringes; i Oversanselighed svøbt
Fortumlet af Bævens Fabler saa lammende
Larmen af klaskende Fødder og Klør i Muld;
O, Spektakel, ophør! Rædsel saa lammende

Bisterliskovens Creaturer mig antræffer
og Grene forræderske mig bemægtiger,
Mine Øine! De bedrager mig! Skiær de ud!
Jeg saaledes min sidste Akt nu betræffer

Flygtende, med et vaagt Haab - faafængt
Jagtet ned fra alle Kanter - indestængt
I Bisterlihøens Juv min Historie endes:

"O, Smukke Død! Eders befriende Favn
Besørg nu min Familia, mit Altets Savn!
Vaag - thi jeg bodet med mit Corpus -
over de, der venter Hiemme til Huus

Lav mig se min Hustru og mit Nor
Lav hende høre mig i Vindens Sus
Lov mig at bringe mine sidste Ord
til de, der venter Hiemme til Huus"


Others Lyrics by Asmegin

Singer Artist Name - Song Title
Asmegin Af Helvegum lyrics
Asmegin Blodhevn lyrics
Asmegin Bruderov Paa Hægstadtun lyrics
Asmegin Efterbyrden lyrics
Asmegin Huldradans - Hin Grønnkledde lyrics
Asmegin Op Af Bisterlitiern lyrics
Asmegin Over Ægirs Vidstragte Sletter lyrics
Asmegin Slit Livets Baand lyrics
Asmegin Til Rondefolkets Herskab lyrics
Asmegin Valgalder lyrics
Asmegin Vargr I Véum - Eilivs Bane lyrics

Asmegin - Op Af Bisterlitiern Lyrics © copyright notice

All Asmegin - Op Af Bisterlitiern lyrics are property and © copyright of their respective owners.
All Op Af Bisterlitiern lyrics provided for educational purposes only.

Generated on 2018-03-24 04:34:19 in under 1 µ seconds