Dwie Drogi lyrics song by Artrosis

Here is the song lyric of Artrosis : and you can also sing and watch music video

Twoje miasto jest chore
Mieszkasz w nim ju¿ tylko ty
Choæ ¿yje jest puste
W nim bia³e noce a czarne dni
Obdarta z kolorów wyobraŸnia i marzenia
Zaciska siê pêtla wstaje ruchomy cieñ,
Który tak dobrze znasz
W górê i w dó³ dwie ró¿ne drogi wiod¹
W³aœciw¹ musisz wybraæ sam
Inaczej serce inaczej g³owa ka¿e
W sercu uczucia w g³owie rozs¹dku brak
Zbyt mocno wierzy³eœ
Beznamiêtnie ch³on¹c s³owa
Karmiony z³udzeniami
Liczy³eœ siê tylko z tym co powie
Twój duch
Twój pan
Twój bóg
Jedno wiesz
Jemu odda³eœ siê
Jemu odda³eœ krew
I ca³ego siebie
Jak niepotrzebn¹ rzecz
Jemu odda³eœ krew
Opêtany swoim anio³em
Dumnie kroczysz w dó³
Tak¹ wybra³eœ drogê
Po kamiennym szlaku
Czerwonej wodzie
Dumnie kroczysz w dó³


Other Music Video Related to Artrosis Dwie Drogi

Others Lyrics by Artrosis

Singer Artist Name - Song Title
Artrosis 0100101110 lyrics
Artrosis A Ja ... lyrics
Artrosis A Leaden Sky lyrics
Artrosis A Wall lyrics
Artrosis A Yen lyrics
Artrosis Among Flowers And Shadows lyrics
Artrosis And I Will lyrics
Artrosis Angemel lyrics
Artrosis Bez Zludzen lyrics
Artrosis Bia³a Karta lyrics
Artrosis Black And White Dreams lyrics
Artrosis Black Truth lyrics
Artrosis Codziennosc lyrics
Artrosis Cosmos lyrics
Artrosis Crazy lyrics
Artrosis Czarno-Biale Sny lyrics
Artrosis Dance lyrics
Artrosis Delusion lyrics
Artrosis Do Z³a lyrics
Artrosis Druga Twarz lyrics
Artrosis Dwie Drogi lyrics
Artrosis Emerald Night lyrics
Artrosis Epitafium lyrics
Artrosis Fetish lyrics
Artrosis Gdzies Pomiedzy lyrics
Artrosis Gora Przeznaczenia lyrics
Artrosis Hipnoza lyrics
Artrosis Homini Noctis lyrics
Artrosis Impre Sjon lyrics
Artrosis In A Daze lyrics
Artrosis In Low Spirits lyrics
Artrosis Kolej Rzeczy? lyrics
Artrosis Kolejny Rozdzia³ lyrics
Artrosis Lisa lyrics
Artrosis Male lyrics
Artrosis Malo Slów lyrics
Artrosis Melange lyrics
Artrosis Morfeusz lyrics
Artrosis Morpheus lyrics
Artrosis Mur lyrics
Artrosis My lyrics
Artrosis Na Wieki Wieków lyrics
Artrosis Nazgul lyrics
Artrosis Nazguls lyrics
Artrosis Nie Ma Nic lyrics
Artrosis Nieprawdziwa Historia Cz. I lyrics
Artrosis Nieprawdziwa Historia Cz. II lyrics
Artrosis Omamiony lyrics
Artrosis Ostatni Raz lyrics
Artrosis Poœród Kwiatów I Cieni lyrics
Artrosis Prawda lyrics
Artrosis Prosba lyrics
Artrosis Rzeka Istnien lyrics
Artrosis Samuel lyrics
Artrosis Seventh Seal lyrics
Artrosis Siódma Pieczec lyrics
Artrosis Somewhere Between lyrics
Artrosis Spelnione Dni lyrics
Artrosis Stone Infatuated lyrics
Artrosis Suita lyrics
Artrosis Szmaragdowa Noc lyrics
Artrosis Taniec lyrics
Artrosis The Following Chapter lyrics
Artrosis The Mountain of Destiny lyrics
Artrosis The Poisoned lyrics
Artrosis The River of Existences lyrics
Artrosis The Second Face lyrics
Artrosis Tone Of The Gloom lyrics
Artrosis Two Ways lyrics
Artrosis Twoja Otchlan lyrics
Artrosis Ukryty Wymiar lyrics
Artrosis Uncofined Insurmountable Forces lyrics
Artrosis Under Constraint lyrics
Artrosis Unreal Story Part I lyrics
Artrosis Unreal Story Part II lyrics
Artrosis W Górê lyrics
Artrosis Was It Meant To Be Like That? lyrics
Artrosis We lyrics
Artrosis White Page lyrics
Artrosis Wiem lyrics
Artrosis Zanim Wstanie Swit lyrics
Artrosis Zatruta lyrics
Artrosis Zniewolona Mysl lyrics
Artrosis Zywiolom Spetanym lyrics

Artrosis - Dwie Drogi Lyrics © copyright notice

All Artrosis - Dwie Drogi lyrics are property and © copyright of their respective owners.
All Dwie Drogi lyrics provided for educational purposes only.

Generated on 2018-02-21 08:55:05 in under 1 µ seconds