"

Bia³a Karta lyrics song by Artrosis

Here is the song lyric of Artrosis : and you can also sing and watch music video

Bezwartoœciowy kamieñ
Brylantem jawi³ siê
Choæ zawsze niepokonany by³
Ju¿ dawno odszed³ w cieñ
A ty znów jesteœ bia³a kart¹
Znów s³owa zmywasz deszczem,
Co gorzki jak pio³un jest
W nie zapisanych wersach
Odnajdziesz swoje tchnienie
Gdy poznasz ich treϾ
Znów jesteœ bia³¹ kart¹
Znów s³owa zmywasz deszczem,
Co gorzki jak pio³un ma smak
Jej dotyk ju¿ nie wróci
Twych uczuæ wypalonych
Z popio³u twój znak
Walczysz ze snem i noc¹,
Która wspomnieñ królow¹
Wszystko obraca siê w py³
W tobie i razem z tob¹
W galerii zjaw i cieni
Tkwisz sam w zastyg³ej pozie
Z now¹ godzin¹ licz¹c na to,
¯e coœ pozwoli ci na ruch
Lecz znów...
Znów jesteœ bia³a kart¹
Znów s³owa zmywasz deszczem...


Other Music Video Related to Artrosis Bia³a Karta

The Artrosis DiscographyYou might as well be looking for:

Artrosis  -  Artrosis Songtexte
Artrosis  -  Bia³a Karta Lyrics for an mp3
Artrosis  -  Artrosis Letras
Artrosis  -  Artrosis Lyrique
Artrosis  -  Artrosis Testo
Artrosis  -  Artrosis Referencias
Artrosis  -  Artrosis Lyric

Others Lyrics by Artrosis

Singer Artist Name - Song Title
Artrosis 0100101110 lyrics
Artrosis A Ja ... lyrics
Artrosis A Leaden Sky lyrics
Artrosis A Wall lyrics
Artrosis A Yen lyrics
Artrosis Among Flowers And Shadows lyrics
Artrosis And I Will lyrics
Artrosis Angemel lyrics
Artrosis Bez Zludzen lyrics
Artrosis Bia³a Karta lyrics
Artrosis Black And White Dreams lyrics
Artrosis Black Truth lyrics
Artrosis Codziennosc lyrics
Artrosis Cosmos lyrics
Artrosis Crazy lyrics
Artrosis Czarno-Biale Sny lyrics
Artrosis Dance lyrics
Artrosis Delusion lyrics
Artrosis Do Z³a lyrics
Artrosis Druga Twarz lyrics
Artrosis Dwie Drogi lyrics
Artrosis Emerald Night lyrics
Artrosis Epitafium lyrics
Artrosis Fetish lyrics
Artrosis Gdzies Pomiedzy lyrics
Artrosis Gora Przeznaczenia lyrics
Artrosis Hipnoza lyrics
Artrosis Homini Noctis lyrics
Artrosis Impre Sjon lyrics
Artrosis In A Daze lyrics
Artrosis In Low Spirits lyrics
Artrosis Kolej Rzeczy? lyrics
Artrosis Kolejny Rozdzia³ lyrics
Artrosis Lisa lyrics
Artrosis Male lyrics
Artrosis Malo Slów lyrics
Artrosis Melange lyrics
Artrosis Morfeusz lyrics
Artrosis Morpheus lyrics
Artrosis Mur lyrics
Artrosis My lyrics
Artrosis Na Wieki Wieków lyrics
Artrosis Nazgul lyrics
Artrosis Nazguls lyrics
Artrosis Nie Ma Nic lyrics
Artrosis Nieprawdziwa Historia Cz. I lyrics
Artrosis Nieprawdziwa Historia Cz. II lyrics
Artrosis Omamiony lyrics
Artrosis Ostatni Raz lyrics
Artrosis Poœród Kwiatów I Cieni lyrics
Artrosis Prawda lyrics
Artrosis Prosba lyrics
Artrosis Rzeka Istnien lyrics
Artrosis Samuel lyrics
Artrosis Seventh Seal lyrics
Artrosis Siódma Pieczec lyrics
Artrosis Somewhere Between lyrics
Artrosis Spelnione Dni lyrics
Artrosis Stone Infatuated lyrics
Artrosis Suita lyrics
Artrosis Szmaragdowa Noc lyrics
Artrosis Taniec lyrics
Artrosis The Following Chapter lyrics
Artrosis The Mountain of Destiny lyrics
Artrosis The Poisoned lyrics
Artrosis The River of Existences lyrics
Artrosis The Second Face lyrics
Artrosis Tone Of The Gloom lyrics
Artrosis Two Ways lyrics
Artrosis Twoja Otchlan lyrics
Artrosis Ukryty Wymiar lyrics
Artrosis Uncofined Insurmountable Forces lyrics
Artrosis Under Constraint lyrics
Artrosis Unreal Story Part I lyrics
Artrosis Unreal Story Part II lyrics
Artrosis W Górê lyrics
Artrosis Was It Meant To Be Like That? lyrics
Artrosis We lyrics
Artrosis White Page lyrics
Artrosis Wiem lyrics
Artrosis Zanim Wstanie Swit lyrics
Artrosis Zatruta lyrics
Artrosis Zniewolona Mysl lyrics
Artrosis Zywiolom Spetanym lyrics

Artrosis - Bia³a Karta Lyrics © copyright notice

All Artrosis - Bia³a Karta lyrics are property and © copyright of their respective owners.
All Bia³a Karta lyrics provided for educational purposes only.

Generated on 2018-07-21 10:11:10 in under 1 µ seconds