{ "kind": "youtube#searchListResponse", "etag": "\"RmznBCICv9YtgWaaa_nWDIH1_GM/Vw_SrkxuTBoNiaBM-Yp69PNyD4M\"", "regionCode": "FR", "pageInfo": { "totalResults": 3, "resultsPerPage": 12 }, "items": [ { "kind": "youtube#searchResult", "etag": "\"RmznBCICv9YtgWaaa_nWDIH1_GM/ool3q5RiPi0NIQO74eYxTj4tjRQ\"", "id": { "kind": "youtube#video", "videoId": "FHTbzXlDo2k" }, "snippet": { "publishedAt": "2009-12-29T08:00:27.000Z", "channelId": "UCf47vEz1ShGpoyK9w1Z4x6A", "title": "Nabil Al Awadi - Les parents qui insulte leurs enfants", "description": "Muslim-Fansub presente : Nabil Al Awadi dans Les meilleurs Histoires Histoires sur un père qui insulte son fils -----------------------------------------------------------------...", "thumbnails": { "default": { "url": "https://i.ytimg.com/vi/FHTbzXlDo2k/default.jpg", "width": 120, "height": 90 }, "medium": { "url": "https://i.ytimg.com/vi/FHTbzXlDo2k/mqdefault.jpg", "width": 320, "height": 180 }, "high": { "url": "https://i.ytimg.com/vi/FHTbzXlDo2k/hqdefault.jpg", "width": 480, "height": 360 } }, "channelTitle": "AbuMuslim.fr", "liveBroadcastContent": "none" } }, { "kind": "youtube#searchResult", "etag": "\"RmznBCICv9YtgWaaa_nWDIH1_GM/B7mwjIoGw4BKrRf_6eVw8IE8En8\"", "id": { "kind": "youtube#video", "videoId": "rrmoaX9ADkQ" }, "snippet": { "publishedAt": "2016-10-15T05:28:44.000Z", "channelId": "UC-5izd6ULLbcb96dn80nkxQ", "title": "MI SE NALAZIMO U SVETOM MJESECU ¤MUHARREMU¤ | DR.SAFET KUDUZOVIĆ - 2016", "description": "Džemat-Sabah | YouTube kanal2 Subcribe / Pretplati se! | LIKE VIDEO & PROSLJEDI DALJE --------------- POGLEDAJ ISPOD! ---------------- | KORISNE ISLAMSKE STRANICE | : http://www.ehlus-sunne.ba...", "thumbnails": { "default": { "url": "https://i.ytimg.com/vi/rrmoaX9ADkQ/default.jpg", "width": 120, "height": 90 }, "medium": { "url": "https://i.ytimg.com/vi/rrmoaX9ADkQ/mqdefault.jpg", "width": 320, "height": 180 }, "high": { "url": "https://i.ytimg.com/vi/rrmoaX9ADkQ/hqdefault.jpg", "width": 480, "height": 360 } }, "channelTitle": "Islamska Predavanja", "liveBroadcastContent": "none" } }, { "kind": "youtube#searchResult", "etag": "\"RmznBCICv9YtgWaaa_nWDIH1_GM/TOxCXSRak2sWFPAtkKOG5RvWAxI\"", "id": { "kind": "youtube#video", "videoId": "siz-1zw3ZAs" }, "snippet": { "publishedAt": "2014-07-21T15:22:43.000Z", "channelId": "UC3ILlUH5n2AKIdl4GQVumWA", "title": "Raincoat - W Klatce Czasu 2 (28.06.2014)", "description": "", "thumbnails": { "default": { "url": "https://i.ytimg.com/vi/siz-1zw3ZAs/default.jpg", "width": 120, "height": 90 }, "medium": { "url": "https://i.ytimg.com/vi/siz-1zw3ZAs/mqdefault.jpg", "width": 320, "height": 180 }, "high": { "url": "https://i.ytimg.com/vi/siz-1zw3ZAs/hqdefault.jpg", "width": 480, "height": 360 } }, "channelTitle": "Raincoat", "liveBroadcastContent": "none" } } ] } AL SIRAT DNO LYRICS

Dno lyrics song by Al Sirat

Here is the song lyric of Al Sirat : and you can also sing and watch music video

Wielkie nadzieje pok³adane w tobie
z dnia na dzieñ zast¹pi³ kac...
Choæ wszystko pod nos ci podstawiano,
a co chcia³eœ, mia³eœ, nie robi¹c nic!

Dawno tak
zgubi³eœ trop
chcia³eœ na szczyt
spad³eœ na dno...

Wielu przyjació³ mia³eœ. Drwili z ciebie,
kiedy odwraca³eœ twarz...
Uœmiechaj¹ siê dzisiaj, patrz¹c jak skoñczy³eœ,
gdy zabrak³o tego, czym obdarzy³ los...

Dawno tak
zgubi³eœ trop
chcia³eœ na szczyt
spad³eœ na dno...

[solo: sYn]

Ile up³ynie, nim pozbierasz siê w sobie,
nim skorzystasz z w³asnych si³?
Ile minie zanim uœwiadomisz sobie,
¿e nie zrobi ju¿ nikt za ciebie nic?!

Dawno tak
zgubi³eœ trop
chcia³eœ na szczyt
spad³eœ na ryj!Others Lyrics by Al Sirat

Singer Artist Name - Song Title
Al Sirat 7.5 Liters of Water lyrics
Al Sirat Destroyed Dreams lyrics
Al Sirat Dno lyrics
Al Sirat Future Belongs To Me lyrics
Al Sirat Ho Ano lyrics
Al Sirat Intro lyrics
Al Sirat Kala lyrics
Al Sirat Metalstorm lyrics
Al Sirat Milczysz lyrics
Al Sirat P³acz! lyrics
Al Sirat Pono lyrics
Al Sirat Sentex lyrics
Al Sirat Synchronia lyrics
Al Sirat System of Values lyrics
Al Sirat The Answer lyrics
Al Sirat The Worst Disease lyrics
Al Sirat Thirst lyrics
Al Sirat Tryb lyrics
Al Sirat Under the Pressure lyrics
Al Sirat Your Own Face lyrics
Al Sirat Z³o lyrics

Al Sirat - Dno Lyrics © copyright notice

All Al Sirat - Dno lyrics are property and © copyright of their respective owners.
All Dno lyrics provided for educational purposes only.

Generated on 2018-03-23 10:36:09 in under 1 µ seconds