Písnì Temných Nocí lyrics song by Agmen

Here is the song lyric of Agmen : and you can also sing and watch music video

Noc se rozprostøela tichou krajinou
temnou a tesknou.
Mrazivý chlad dává tušit zlo
pøíchod temných sil a utrpení.

Ztemìlou krajinou zní náøky mrtvých
z mrazivých dálek doléhá zpìv havranù
tušení boje - vzrušení vládne
dohøívá hranice temná noc odchází v dál.

Ve vìtru je cítit kamenný chlad smrti
páchnoucí a zatuchlý je její dech
píseò temných nocí zní krajinou
temná píseò havranù pøerušena køikem.

Ztemnìlou oblohou zní dìsivý køik
z mrazivých dálek doléhá zpìv havranù
vzrušení z boje kolem vládne
dohoøela hranice odešla noc.

Temné chóry dávných písní
plné strachu a utrpení.

Tanec smrti v rouše noci
zaèíná temný rej
temné chóry dávných písní
plné strachu a utrpení.

Ztemnìlou oblohou zní náøky mrtvých
z mrazivých dálek doléhá zpìv havranù
smrt kolem vládne kamenným chladem
dohoøela hranice pøišel nový den


Others Lyrics by Agmen

Singer Artist Name - Song Title
Agmen Andìl Utrpení lyrics
Agmen Apokalypsa lyrics
Agmen Kladivo Na Carodejnice lyrics
Agmen Mise Dobra lyrics
Agmen Nesmrtelný lyrics
Agmen Písnì Krkavcù lyrics
Agmen Písnì Temných Nocí lyrics
Agmen Temné Hory lyrics
Agmen Zatracení lyrics

Agmen - Písnì Temných Nocí Lyrics © copyright notice

All Agmen - Písnì Temných Nocí lyrics are property and © copyright of their respective owners.
All Písnì Temných Nocí lyrics provided for educational purposes only.

Generated on 2018-03-22 00:41:06 in under 1 µ seconds