Mise Dobra lyrics song by Agmen

Here is the song lyric of Agmen : and you can also sing and watch music video

Kamenné tváøe mužù víry,
masakr nevinných lidí.
Jezdci na koních nesoucí víru,
pravdu, lásku a poznání dobra.

Oheò ožívá, jasná záø protíná oblohu.

Domy v plamenech mise dobra,
mìsta duchù - domy v troskách,
èerný dým v mìsíèním svitu,
jediná pravda hlásaná meèem a krví.

Láska boží dopadá s bièí
na záda lidí vìøící v sebe,
krvavé divadlo - popravy lidí,
kamenné ruce potøísnìné krví.

Božská pravda - krev nevinných,
temným andìlùm ztìškla køídla.
Dusot koní - poslední zvuky,
které slyším z nenávratné dálky.


Other Music Video Related to Agmen Mise Dobra

Others Lyrics by Agmen

Singer Artist Name - Song Title
Agmen Andìl Utrpení lyrics
Agmen Apokalypsa lyrics
Agmen Kladivo Na Carodejnice lyrics
Agmen Mise Dobra lyrics
Agmen Nesmrtelný lyrics
Agmen Písnì Krkavcù lyrics
Agmen Písnì Temných Nocí lyrics
Agmen Temné Hory lyrics
Agmen Zatracení lyrics

Agmen - Mise Dobra Lyrics © copyright notice

All Agmen - Mise Dobra lyrics are property and © copyright of their respective owners.
All Mise Dobra lyrics provided for educational purposes only.

Generated on 2018-04-25 08:51:55 in under 1 µ seconds