Apokalypsa lyrics song by Agmen

Here is the song lyric of Agmen : and you can also sing and watch music video

Záblesk temnou oblohou
od zlatého køíže.
Hymna dobyvatelù zní krajinou stínù.
Vìštby dávných prorokù
naplnìná znamení,
pøíchod apokalypsy - koneèného dne.

Dusot koní protíná
klid temné noci,
tajemná øíše ožívá
životem temných sil.

Chladný zimní déš
pøichází s krutou bouøí,
proniká do nitra - odplavuje vnitøní žár
s krvavou botou odchází nesmrtelnost.


Others Lyrics by Agmen

Singer Artist Name - Song Title
Agmen Andìl Utrpení lyrics
Agmen Apokalypsa lyrics
Agmen Kladivo Na Carodejnice lyrics
Agmen Mise Dobra lyrics
Agmen Nesmrtelný lyrics
Agmen Písnì Krkavcù lyrics
Agmen Písnì Temných Nocí lyrics
Agmen Temné Hory lyrics
Agmen Zatracení lyrics

Agmen - Apokalypsa Lyrics © copyright notice

All Agmen - Apokalypsa lyrics are property and © copyright of their respective owners.
All Apokalypsa lyrics provided for educational purposes only.

Generated on 2018-03-24 19:58:27 in under 1 µ seconds