Andìl Utrpení lyrics song by Agmen

Here is the song lyric of Agmen : and you can also sing and watch music video

Kamenné modly nad krajinou ledu
mrazivé stíny v duších mrtvých
krvavé slzy zkrápìjí zem
temní andìlé zažehli hranici.

Kamenné modly nad krajinou ledu
z mrazivých stínù vychází žár,
krvavé slzy - nasáklá zem
temní andìlé utrpení.

Strážci dìsivých temnot
ochránci smrti a zatracených,
temný andìl utrpení
krvavým pláèem zkrápí zem.

Krutá vláda temné smrti
trýznivì ledová, nesmrtelná, nekoneèná.

Temný úsvit zabíjí slunce
temní andìlé na vìèném trùnu,
krvavé slzy z kamených model
ledová smrš zkrápí zem.

Bohové stínù, bouøí a vìtru
vláda temnot nad krajinou ledu,
mrazivé stíny oblehly modly
tìžký led zabarven krví.


Others Lyrics by Agmen

Singer Artist Name - Song Title
Agmen Andìl Utrpení lyrics
Agmen Apokalypsa lyrics
Agmen Kladivo Na Carodejnice lyrics
Agmen Mise Dobra lyrics
Agmen Nesmrtelný lyrics
Agmen Písnì Krkavcù lyrics
Agmen Písnì Temných Nocí lyrics
Agmen Temné Hory lyrics
Agmen Zatracení lyrics

Agmen - Andìl Utrpení Lyrics © copyright notice

All Agmen - Andìl Utrpení lyrics are property and © copyright of their respective owners.
All Andìl Utrpení lyrics provided for educational purposes only.

Generated on 2018-03-18 15:49:45 in under 1 µ seconds